Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 27 november 2008

Vaticaan & Lennon

Dat was wat, de uitspraak van John Lennon in 1966 in de krant London Evening Standard dat de Beatles op dat moment populairder waren dan Jezus. ,,Jesus was all right.’’ Maar zijn volgelingen, daar had Lennon weinig mee op. ,,Het christendom zal verdwijnen.’’
De wereld was te klein. Nou ja, vooral de Verenigde Staten, waar de uitspraak maanden later in het nieuws kwam en waar vervolgens de Beatles van de radiozenders werden verbannen, brandstapels werden opgericht om Beatlesalbums te verbranden, terwijl Lennon ondertussen doodsbedreigingen kreeg.

Ruim 42 jaar later kan de krant van het Vaticaan, L’Osservatore Romano, begrip opbrengen voor de opschepperige Lennon, overweldigd als deze jongen uit de arbeidersklasse was door zijn succes. De krant steekt zelfs de loftrompet over de ,,euforische lichtheid’’ en het niveau van de muziek van het Britse kwartet.
Deze herwaardering moet al degenen tot nadenken stemmen die graag de barricaden op gaan om zich te weer te stellen tegen aanvallen op kerk, godsdienst en geloof die ze opmerken. In deze postmoderne tijd waarin met graagte wordt opgemerkt dat Nederland met dit ‘VU-kabinet’ nog nooit zo’n ‘vertrutting’ heeft gezien, en waarin religie weer mag als je er maar niet te veel van laat merken, valt er voor hen genoeg te strijden.

Natuurlijk hoef je niet alles over je kant te laten gaan, maar de genoemde reacties op de befaamde uitlating van Lennon zijn een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Alle tumult had de halfwas, want hoe oud was die knaap toen helemaal, niet verdiend.
In het bijbelboek Spreuken staat een heel aardige duotekst, die ik citeer uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951, omdat ik die daar mooier vind dan de Nieuwe Vertaling. Allereerst Spreuken 26 vers 4: ‘Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid, opdat gijzelf hem niet gelijk wordt.’ Kijk.

Maar, toegegeven, Spreuken gaat in één adem door met vers 5: ‘Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen oog.’ Eigenlijk beweegt zich het hele leven tussen die twee teksten. Trek ik mijn mond open, of niet? Volgens mij zegt Spreuken: gooi alleen parels voor díe zot, die nog een beetje voor rede vatbaar is.
Dat zouden meer mensen moeten doen, met name op internetfora. Maar daarover een andere keer.