Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

woensdag 12 november 2008

Kerkdiensten

Op zaterdag 1 november stond voor de laatste keer de pagina Kerkdiensten in de Leeuwarder Courant. De stellige indruk bestond dat die zaterdagpagina door velen wel als een goede gewoonte werd gezien, maar intussen maar matig werd gelezen.
En die indruk werd ook de afgelopen weken weer bevestigd. Verschillende malen stond de vorige maand op de kerkdienstenpagina een bericht dat het in november afgelopen zou zijn en dat de meldingen in Kortweg, de religieuze agenda boven de kerkdiensten, naar de donderdagbijlage UIT zouden verhuizen.

In de tussentijd bleven er nieuwe opgaven van predikbeurten binnenkomen van kerkenraden en zogenoemde preekvoorzieners, de onvolprezen vrijwilligers die ieder jaar voor de enorme opgave staan om per telefoon voor alle kerkdiensten predikanten te vinden - om vervolgens met meer dan gewone interesse het wel en wee te volgen van dominees die ze gestrikt hebben.
Vele tientallen kerkdienstenlijsten zijn de afgelopen dagen bij het redactiesecretariaat binnengekomen, en ze blijven ook nog binnenkomen. Tussen haakjes: vaak gaat het om opgaven voor een half of heel jaar. Lang niet altijd werden de tussentijdse wijzigingen aan de krant doorgegeven, zodat de kerkdienstenlijst iets onbetrouwbaars had - en dat was weer onbevredigend.
Ondertussen begint het bij andere lezers op te vallen dat er geen kerkdiensten meer in de zaterdagkrant staan. Er komen nu vragen binnen. Het gaat meestal om mensen die de lijst gebruikten om uit te zoeken welke dominees waar voorgaan.

Een beller begon met te zeggen dat het misschien niet normaal was, maar dat zijn vrouw en hij als de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant op de mat viel, eerst zeer minutieus de kerkdienstenpagina naplozen. Ze probeerden bepaalde patronen te ontdekken. Zo van: dominee Jansen is rechtzinnig en hij beklimt morgen de preekstoel in deze kerk, dus zal die gemeente ook wel stevig confessioneel zijn.
Er was een behoorlijke, onbetrouwbare factor in deze theorie, gaf de man direct toe, maar dat maakte het voor hen alleen maar spannender. Die factor vormden de reeds genoemde preekvoorzieners. Velen van hen zijn allang blij dat ze iemand weten te strikken, en dat er dan een uitgesproken vrijzinnige dominee zal komen preken voor de goegemeente die als midden-orthodox te boek staat, dat doet niet zo ter zake. ,,Veel kerkgangers hebben toch niet in de gaten wat de ligging is van de man of vrouw op de preekstoel’’, zei zo’n preekvoorziener eens.

Ik kreeg ook iemand aan de lijn die vertelde dat het verdwijnen van de pagina Kerkdiensten afgelopen zondag zelfs de preek had gehaald. De voorganger had uiteengezet hoe de antichrist in de wereld aan het werk is en hoe christenen steeds meer naar de zijlijn worden geduwd, waar ze eens echt goed in de verdrukking zullen geraken. Ter illustratie was de verandering in de Leeuwarder Courant genoemd.