Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

vrijdag 14 november 2008

God belangrijker

Geloofsopvoeding in vervlogen jaren.

Het nieuwe nummer van Quest ligt in de winkels met daarin ‘De Grote Geloof Enquête’. Eén van de uitkomsten kwam al uitgebreid via het ANP in het nieuws, met als invalshoek: een kwart van de gelovige Nederlanders vindt God belangrijker dan zijn of haar partner en kinderen.
Ik ben er niet helemaal zeker van of het nieuwswaardige in dit bericht is dat zoveel gelovigen een dergelijke opvatting huldigen, of juist zo weinig. Het percentage valt mij namelijk tegen. De twee grote geboden in het christelijke geloof zijn immers: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Voor wie niet bekend is met dat gedachtegoed, het gaat ongeveer zo: wie echt van God houdt en daarom zijn leefregels navolgt wordt een betere man of vrouw en een betere ouder. En natuurlijk een fijne buur en collega enzo. Het één vloeit uit het andere voort. Maar blijkbaar snapt een minderheid van de gelovigen dit nog.
Interessant is wat er nog meer in het onderzoek voor Quest boven water is gekomen. Sommige dingen wisten we al uit andere peilingen: een krappe meerderheid gelooft dat er een leven na de dood is. Verder hangt van de Nederlanders 41 procent niet de evolutietheorie aan. En bijna de helft van de ondervraagden ziet het atheïsme ook als een geloof. Een kwart van de ondervraagden gelooft dat er na de dood een Dag des Oordeels volgt.

Veel Nederlanders geloven dus nog. Maar let op. Religie, zo wordt al jaren gezegd, mag weer. Dat is maar zeer de vraag. In ieder geval niet van alle Nederlanders. Velen vinden dat geloof, van welke soort ook, maar niks, blijkt uit dit onderzoek: 43 procent zegt dat religie meer kwaad dan goed heeft gebracht en bijna een derde vindt dat scholen op religieuze grondslag verboden moeten worden.
Er is een uitslag die de kerken moet alarmeren: vier op de vijf ondervraagden vinden dat je kinderen geen geloof mag opdringen. Pakweg de helft van de Nederlanders staat als kerkelijk te boek. Dus geloofsopvoeding is ook onder veel kerkmensen uit, al zegt de bijbel: prent het uw kinderen in. Als zo veel kerkelijke ouders vinden dat ze hun kinderen niks mogen opdringen, betekent dit simpelweg dat veel kerken de tent over een of twee generatie wel kunnen sluiten.