Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 17 november 2008

De navolging

Mijn ouders vierden begin vorige maand hun 50-jarig huwelijksfeest. In de zomer kregen alle gasten een rebus toegestuurd, al dan niet via email, gemaakt en verstuurd door mijn digitaal zeer bedreven moeder. Het was een soort voorafje aan de echte uitnodiging.
Wie de knap lastige rebus oploste, vond de titel van een boek en daarmee de sleutel tot de feestlocatie. Bij de rebus stonden ook wat vragen: wie schreef het boek en waar, en hoe was de titel in het Latijn? Uit de goede inzendingen zou op het feest een antiek exemplaar van het bewuste boek worden verloot.
Veel van de oudere geadresseerden wisten bij het oplossen van het tweede woord van de titel al om welk boek het ging: ‘De navolging van Christus’. Het boek, in het Latijn de ‘Imitatione Christi’, is geschreven door Thomas a Kempis, een van de voormannen van de befaamde Moderne Devotie uit de vijftiende eeuw, in het klooster Sint Agnietenberg bij Zwolle. En het gelijknamige restaurant (zonder ‘Sint’) was de plek waar het feest werd gegeven.

Mijn ouders kregen lucht van een nieuw te verschijnen editie: ‘De navolging van Christus - in jonge taal’, hertaald door godsdienstdocent en jongerenwerker Mink de Vries. Leuk voor de kleinkinderen! Helaas was de presentatie geruime tijd na hun huwelijksfeest. En wel gisteren in de Zwolse basiliek Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming (de Peperbus), waar ook de relieken van Thomas a Kempis rusten.
Veel mensen zegt de titel niets meer, maar het boek uit het begin van de vijftiende eeuw was het best gelezen boek van de middeleeuwen en hoort nog altijd tot dé bestsellers van de wereldliteratuur.
Er bestaan hedendaagse vertalingen van het duizenden keren heruitgegeven boek, maar zo’n versie van De Vries was er nog niet. De spirituele gids van Thomas a Kempis, oorspronkelijk bedoeld voor jonge kloosterlingen, draait vooral om het maken van radicale keuzes. Hoe je dat doet, weet Thomas tijdloos en geniaal te verwoorden, zei hoogleraar Paul van Geest, die de jongste biografie over de grote middeleeuwer schreef, gisteren bij de presentatie. Hij vatte de clou van het boek zo samen: ,,Wie Christus volgt, raakt verlicht.’’

Het is een kloeke uitgave geworden - 445 pagina’s! - maar wat ik snel bladerend inmiddels gezien heb, leest als een trein. ,,Waar je ook bent en waar je ook naartoe gaat, je blijft ongelukkig zolang je niet voor God kiest.’’ Of: ,,Je kunt pas rust en vrede aan anderen geven en laten zien, als je eerst rust en vrede in jezelf hebt gevonden.’’ Zulke teksten, opgefrist dus, maar al vijf eeuwen oud.
Mijn ouders waren er gisteren ook en zorgden dat ze alsnog exemplaren voor de kleinkinderen bemachtigden. De Vries schreef in elk boek een persoonlijke opdracht.

Mink de Vries signeert de boeken voor de kleinkinderen Schrijver.