Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 6 november 2008

UIT

Vanaf vandaag is in de wekelijkse LC-bijlage UIT ook de agenda op het terrein van kerk en levensbeschouwing te vinden. Wat voorheen de rubriek ‘Kortweg’ op de kerkdienstenpagina was, bevindt zich nu onder de noemer ‘Spiritualiteit’. Dat zal even wennen zijn.
Het is overigens niet zo gek dat ‘Kortweg’ is ge├»ntegreerd. Er waren nogal wat activiteiten die ergens in het grijze midden zaten. Een kerkelijke rommelmarkt of een orgelconcert belandden vaak tussen de religieuze aankondigingen, terwijl die met evenveel recht in UIT hadden kunnen staan. Veel organisatoren hadden dat laatste ook liever gehad. Het vermoeden bestond terecht dat meer mensen de donderdagbijlage lezen dan de kerkdienstenpagina.

De aankondigingen van zogenaamde bijzondere kerkdiensten staan nu ook in UIT. Dat was lang in kerkelijke kring onbestaanbaar, zelfs zoiets als vloeken in de kerk. Thuis heb ik de even fraaie als gedateerde wandplaat van de Brede en de Smalle Weg. De Brede Weg voerde langs zondigheden als een drankgelag of een danszaal en leidde uiteindelijk ten verderve. De afslag ‘Leven en Zaligheid’ bracht een mens op de smalle, uiterst saai ogende weg, die echter wel tot in de hemel reikte. (Klik op de illustratie om de plaat in groter formaat te bewonderen.)
Uit? In kerkelijke kring was dat lang een vies woord. Net als de bioscoop, de bar of de disco. Inmiddels is er veel veranderd, zelfs in orthodox-gereformeerde kerken pakken mensen zonder gewetenswroeging en vermaan een filmpje. De angst voor wereldgelijkvormigheid is fors afgenomen. Wel in maar niet van de wereld, is een adagium dat betere tijden heeft gekend.

Is de opname van bijzondere erediensten in UIT dan ook niet een voorbeeld van geestelijk verval? Neen het, geenszins, dat zij verre van ons. Het is veeleer een uitdaging aan de kerkgangers om in hun omgeving te laten zien dat de gang naar het bedehuis als een feest, een uitje wordt ervaren. Dat is zelfs een bijbelse opdracht. Lees bijvoorbeeld Psalm 122, dat feestelijke bedevaartslied, waarvan ik als kind al vond dat de melodie van die berijming de mooiste van alle psalmen was: ‘Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des Heren gaan.’
Vanaf deze week is de oude slogan pas echt helemaal waar:
'Uit, goed voor u!'