Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

zaterdag 8 november 2008

Lekenpreekwedstrijd

De uitreiking van de Lutherprijs in 2006.

Naast de preekwedstrijd voor predikanten door Trouw en NCRV, in 2006 gewonnen door de Drachtster predikant Jurgen van den Herik, kunnen ook lekenpredikers strijden om de eer van de beste predikatie. Er loopt al een project voor studenten van het Nederlands Dagblad en Sensor. En Friesland heeft nu ook een eigen lekenpreekwedstrijd.
Het initiatief komt uit de koker van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leeuwarden, die twee jaar geleden bij de Lutherlezingen een essaywedstrijd voor studenten in het leven riep, waaraan een geldprijs was verbonden van €200. Alleen al die geldprijs is heel bijzonder in tijd waarin zeker ook lutherse gemeenten het niet breed hebben.

Die prijs wordt dit jaar opnieuw uitgereikt, maar nu dus voor de beste lekenpreek. Tot 14 november kunnen preken worden ingezonden. Ze moeten rond de duizend woorden en een hedendaagse visie op de gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan bevatten. Uit de inzendingen worden er vier genomineerd en die zullen op zondagmiddag 14 december worden voorgelezen. De bezoekers bepalen wie de winnaar wordt.
Twee jaar geleden was de animo van de studenten voor de Friese Lutherprijs niet bepaald groot, maar dit jaar moet dat toch beter kunnen, gezien het grote aantal kerkelijk betrokken mensen in de provincie. Er resten nog een paar dagen, maar voor wie de geest krijgt, moet dat genoeg zijn.

Zeker tienduizenden in Friesland hebben de ervaring van de meisjes-, knapen-, mannen- en vrouwenvereniging achter zich, waarvoor zeer doorwrochte inleidingen werden gemaakt - in gereformeerde kring vaak met indrukwekkende naslagwerken bij de hand als de zwarte reeks van de ‘Korte verklaring (der H. Schrift)’ of de acht groene deeltjes van de bijbel met kanttekeningen. En hoeveel bijbelstudie- en Alphagroepen zijn er nu nog wel niet?
Het is overigens extra aardig dat deze lekenpreekwedstrijd door de lutheranen wordt georganiseerd. Het was namelijk Maarten Luther die het als een van de eersten mogelijk maakte dat de leek met persoonlijke bijbelstudie bezig kon. Luther vertaalde begin zestiende eeuw de volledige bijbel vanuit de grondtekst in de Duitse volkstaal.
Onder de leken zijn zeker preektalenten. Dat heb ik bijvoorbeeld al diverse malen mogen constateren tijdens de korte zomerdiensten in de 'Rotondekerk' bij Terband. Juist deze week kwam op de synode van de Protestantse Kerk in Nederland weer de vraag voorbij of er naast de universitair geschoolde predikanten ook hbo-voorgangers mogen komen. Dat blijkt bij predikanten een bijzonder teer onderwerp. Daar valt veel over te zeggen, maar voor het moment zij slechts opgemerkt dat een academische achtergrond geen goede preek garandeerd - zo moet ik helaas geregeld constateren.

Het aardige van de opzet van deze lekenpreekwedstrijd is dat een ieder mag preken voor eigen parochie. Wie een schare fans weet mee te slepen, zit op rozen.
Het zou mooi zijn wanneer op 14 december in de lutherse kerk van Leeuwarden een nieuwe traditie wordt geboren.