Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 20 november 2008

Ajaks

Het is een heuglijke dag. In Den Haag wordt vanmiddag een zogenaamd Expertisecentrum Religie en Samenleving gelanceerd. Door Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.
Het centrum wil kennis over religie in Nederland verzamelen en delen. En er wordt direct ook een kloek ‘Handboek religie in Nederland’ gepresenteerd.
Ze hebben gek genoeg mij niet als spreker gevraagd voor dit feestelijk samenzijn, maar het is in ieder geval fijn te horen hoe ook anderen er voor pleiten dat bij overheid, beleidsmakers en media met meer kennis van zaken over levensbeschouwing en religieuze stromingen wordt gesproken.

Een loffelijk streven, hoewel ik wel een levensgrote hindernis zie: het zal ook hier zo zijn dat degenen die de meeste behoefte hebben aan kennisuitbreiding daartoe de minste noodzaak zien. Het is heerlijk om niet gehinderd te worden door kennis.
Soms is het geklungel alleen maar dom en hinderlijk, maar niet schadelijk. Bijvoorbeeld de manier waarop in de ondertiteling van Amerikaanse films of series consequent ‘southern baptists’ wordt vertaald met ‘doopsgezinden’. Dat is net zoiets als Cambuur met SC Heerenveen verwarren.
(Voor de zekerheid: de Southern Baptist Convention is het grootste protestantse kerkgenootschap van de Verenigde Staten. Van de doopsgezinden of mennonieten zijn er wereldwijd in totaal iets van 1,5 miljoen.)

Vaak is het ernstiger. Zo wordt veel te krampachtig gekeken naar de nieuwe vroomheid onder moslimjongeren. Die zijn vooral op zoek naar hun eigen identiteit. Als er al sprake is van radicalisering, wordt dat in de hand gewerkt door de angst en vijandigheid waarmee ze tegemoet worden getreden.
Er zou dus al heel wat gewonnen zijn wanneer mensen bereid zijn dingen waar ze weinig van weten na te vragen of op te zoeken. Als ik in de krant ‘Ajaks’ zou schrijven, zou ik zo’n beetje gestenigd worden. Maar anderen kunnen het gerust heel vaak hebben over ‘Jehova’s’ - wat zoiets als ‘goden’ zou betekenen - terwijl het toch echt ‘Jehovah’s Getuigen’ is – met een ‘h’ ook.

Dat is misschien een slecht voorbeeld, want zelfs het Groene Boekje doet dat laatste fout.
Er is nog een hoop zendingswerk te verrichten.