Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

zondag 9 november 2008

Rustdag

Bij het Reformatorisch Dagblad (RD) hebben ze een boeiende gewoonte. Voor de zekerheid: het RD is de krant van het bevindelijk-gereformeerde bevolkingsdeel. Voor degenen die dat niets zegt: dat zijn de Nederlanders die SGP stemmen, de statenbijbel lezen en in de volksmond tot de zwartekousenkerken worden gerekend.
Dat zal meer herkenning oproepen. Ik heb overigens twijfels of er dan wel een correcte voorstelling wordt gemaakt. Zo blijken bijvoorbeeld de vrijgemaakten hier ook bijgeveegd te worden, terwijl die als orthodox-gereformeerd te boek staan, het Nederlands Dagblad en de Nieuwe Bijbelvertaling lezen en ChristenUnie stemmen.

Goed, het RD. Terwijl in een fors deel van de achterban de televisie nog taboe is, is het internet verrassend snel omarmd als een middel dat goed gebruikt kán worden. Het RD liep daarin voorop, begon met een sterk afgeschermd RDNet, waaruit de Stichting Verantwoord Mediagebruik is voortgekomen met het ruimere internetfilter Kliksafe.
Met alleen een filter ben je er natuurlijk niet. Verantwoord internetgebruik blijft als alles in het leven een punt van continue geestelijke zorg. Zo had het RD de afgelopen weken een serie over internetgebruik in de rijk geschakeerde achterban. ,,Bekering is het beste filter’’, is een uitspraak waarin ieder zich kan vinden.

Een paar dagen geleden memoreerde ik al het oude adagium ‘wel in maar niet van de wereld’. In RD-kring wordt dat nog altijd hoog gehouden. En een van de opvallendste resultaten van deze houding is dat de website van de krant op de dag des Heren uit de lucht is. Als u dit vandaag of op een andere zondag leest, in plaats van een stichtelijk boek wat u dus eigenlijk zou moeten doen, klik dan eens op de link van de RD-website.
U kunt lacherig doen over deze keuze van het RD, maar dat zegt natuurlijk alles van uw wereldgelijkvormigheid. Ik vind het wel wat hebben: de zondag echt als rustdag heiligen (apart zetten) in een doldraaiende wereld. Uit welbegrepen eigen belang. Ook buiten de kerken denken velen er zo over. Anders was het op zonnige zondagen niet zo idioot druk in bijvoorbeeld het Bos van Ypey.