Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 24 november 2008

Evolutieleer

Een groep christelijke organisaties gaat begin volgend jaar bij zes miljoen huishoudens een brochure in de bus doen met als thema: ‘Evolutie of schepping - wat geloof jij?’ Volgend jaar is Darwinjaar, de bedenker van de evolutieleer werd twee eeuwen eerder geboren.
De campagne wil duidelijk maken dat de evolutietheorie geen exacte wetenschap is, maar dat die net als het geloof in een scheppende God uitgaat van een reeks vooronderstellingen. Ook al wekken veel documentaires en boeken een andere indruk.
De actie heeft tot nu toe vooral in christelijke kring tot discussie geleid. De initiatiefnemers gaan uit van zes scheppingsdagen en een jonge aarde. Maar ook in kerken denkt niet iedereen zo. Er lopen ook veel mensen rond die de evolutietheorie aanhangen en hun geloof in de God van de bijbel daarmee niet strijdig achten.

Zelfs in ‘bijbelgetrouwe’ gelederen wordt niet meer hetzelfde gedacht. Iemand als Andries Knevel heeft openlijk beleden dat hij op dit punt niet meer zo stellig is als vroeger. Een groeiende groep neemt bijvoorbeeld de zes scheppingsdagen uit Genesis niet meer letterlijk. Die nuance staat bijvoorbeeld ook in een evangelische studiebijbel te lezen.
De folder had op z’n minst die ruimte van het niet letterlijk nemen van de scheppingsdagen moeten laten, vinden critici, ook in orthodox-christelijke kring. Coördinator van de campagne, Kees van Helden, heeft daar echter een weerwoord op.
Moet je, aldus Van Helden, in een folder zetten dat sommige dingen uit de bijbel (zoals Jezus’ opstanding) wel letterlijk moeten worden genomen en andere dingen niet? ,,Dan wordt het toch een zeer ongeloofwaardige boodschap.’’ Daar zit wat in.

Hoe de eerste verzen van de bijbel ook uitgelegd moeten worden, het oude evolutiedenken heeft betere tijden gekend. Een groeiende interesse is er voor de opvatting dat alles wat om ons heen is, moet voortkomen uit een intelligent ontwerp.
Uit het eerder hier door mij aangehaalde onderzoek van het blad Quest blijkt dat ruim 40 procent van de Nederlanders de evolutietheorie niet gelooft. Afwijzing van die leer vinden de makers van de brochure niet voldoende. Ze noemen aan het einde nadrukkelijk God, de duivel, de zonde en de betekenis van Jezus Christus. Het gaat hen om bekering.