Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

vrijdag 16 januari 2009

Zijn wij hervormd?

Er is een aardige cartoon van de theoloog en tekenaar Bert Kuipers waarbij een dame voor Kerkbalans op de stoep staat en de man in de deuropening roept over zijn schouder naar binnen: ‘Zeg Henny, zijn wij hervormd?’ De meesten van de duizenden vrijwilligers die vanaf vandaag voor Kerkbalans weer langs kerkelijke adressen gaan, krijgen er mee te maken: randkerkelijken.
Randkerkelijken leek mij net als randgroepjongeren wel een voor zich sprekende term, maar in een berichtje dat ik voor de krant van gisteren maakte over de nieuwe actie Kerkbalans, zag ik dat een collega daar tussen haakjes toch even een verklaring bij gegeven had: ‘Wel kerklid, maar niet actief.’ Die korte verklaring klopt. Randkerkelijken zijn mensen die louter in de kaartenbak van, maar nooit in de kerk zelf zitten.

In de twee grote kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, zijn er nog al wat randkerkelijken. Vooral in die eerste. Het gaat om vele honderdduizenden. Opmerkelijk is, dat die mensen best wel een bedragje aan de kerk willen geven, mits ze goed benaderd worden.
Dat blijkt uit proefprojecten van Kerkbalans, de jaarlijkse financiële actie van vijf kerkgenootschappen, waaronder die twee grote. Kerkleden wordt gevraagd een jaarbedrag toe te zeggen om het kerkenwerk draaiende te houden. De meeste lokale kerken die actiever randkerkelijken benaderen, hebben hogere inkomsten.

Zouden alle gemeenten en parochies zich nadrukkelijker met de leden aan de rand bezighouden, dan zitten ze wat de financiën betreft nog voor jaren redelijk goed. Dat is opmerkelijk nieuws in deze tijd van kredietcrisis, zo werd gisteren terecht op de jaarlijkse persconferentie van Kerkbalans opgemerkt.
Inmiddels ken ik wel zo veel randkerkelijken, dat ik weet dat er aan die bereidheid tot geven vaak welbegrepen eigenbelang hangt. Zeker, velen vinden het belangrijk dat de kerk er nog is, ook al hebben ze er zelf weinig mee. Maar vaak zit er nog iets bij. Mensen willen ooit vrijmoedig een beroep op de kerk kunnen doen voor een sfeervolle uitvaart. En er zit soms ook soms iets bij van: stel dat er wel een hemelpoort is, dan kan ik daar melden dat ik ook mijn steentje heb bijgedragen aan het in standhouden van de aardse vestigingen.