Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 15 januari 2009

Test uw C-Factor

Ik ben diep teleurgesteld. Het moet aan de test liggen en niet aan mij. Op de website van Trouw staat sinds een paar dagen een zelftest om uit te vinden hoe calvinistisch je bent. ‘Test uw C-Factor’ krijgt dit boven water in 25 stellingen waar je het mee eens of oneens moet zijn.
Als het niet aan de test ligt, dan zit het ‘m in de berekening van de score. Want ik haalde niet meer dan een schrikbarende 58 procent. Met daarbij de confronterende conclusie: ‘Je hebt calvinistische trekken. Je leven staat in een calvinistisch licht, maar de harde kantjes zijn er wel wat afgesleten.’

Alleen op de deelcategorie Geloof (naast Soberheid, Relaties, Rechtlijnigheid en Arbeid) scoorde ik 100 procent: ‘Zwaarmoedig hoef je zeker niet te zijn, maar het geloofsgoed van Calvijn zit tot in je genen.’ Kijk, dat stemt tot tevredenheid. Wat de andere categorieën betreft is het misschien tijd voor kritisch zelfonderzoek - ook heel calvinistisch.
Het leuke aan de test is dat je na elk antwoord een toelichtinkje krijgt waardoor je wat meer van de ideeën van Calvijn te weten komt. Veel mensen zullen bijvoorbeeld denken dat Calvijn ‘oneens’ zou antwoorden op ‘Je mag best genieten van seks’, maar dat is dus niet het geval. Ik geloof dat ik op dit punt wel goed gescoord heb.

Bij veel punten kun je je overigens afvragen of dat nou typisch calvinistisch is: afspraken nakomen, niet op de bonnefooi op vakantie gaan, niet echt geïnteresseerd zijn in mooie kleding. Zo hoorde regisseur Paul Verhoeven bij de presentatie van de test, maandag in Schepper & Co, tot zijn verbazing dat hij nog redelijk calvinistisch is. De reden: hij is trouw in relaties. Hij vroeg zich terecht af of dat nou per se calvinistisch is.
Een collega mopperde naar aanleiding van de vragen: ,,Dat doen christenen nou heel vaak, dingen annexeren. ‘Niet vreemd gaan’ of ‘heb uw naaste lief’ is niet exclusief voor gelovigen, dat is van ons allemaal.’’ Ik denk dat als hij de test doet, hij ook teleurgesteld zal zijn over zijn score. Die zal in zijn ogen veel te hoog zijn.