Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 8 januari 2009

Wantrouwen


De Protestantse Gemeente te Leeuwarden had eerder deze week een gemeenteavond belegd die zeer druk werd bezocht. In kerkgebouw de Fenix moesten zelfs mensen in de kleinere zalen de vergadering via beeldschermen volgen. Want onderwerp van gesprek was het voorgenomen besluit om drie van de zeven wijkkerken (de Koepelkerk, de Adelaar en de Open Hof) af te stoten.
De gemeente horen voor er een definitief besluit wordt genomen, is een verstandige keuze van een kerkenraad. Het hoort bij het rouwproces om over je verlies te praten. Zoals ook boosheid tot een van de fases van het rouwen hoort. En het was dan ook te verwachten dat lang niet iedereen zich enthousiast toonde over het besluit van de algemene kerkenraad. Vooral niet in de bewuste wijkkerken.

En inderdaad, er was boosheid. Maar wat nog meer opviel: er was ook wantrouwen. De meeste sprekers gebruikten niet zulke woorden, maar ze bedoelden het wel: er is achterkamertjespolitiek geweest en sommige kerken hebben het onderspit moeten delven, omdat anderen zo onchristelijk waren om via druk of gekonkel te zorgen dat de kerk van hun keuze wel open kon blijven (lees: de afgevaardigden van het cluster Koepelkerk, Open Hof en Pelikaan).
Er werd inzage geëist in alle rapporten. Degenen die achter de schermen maandenlang gewerkt hebben om de kosten van een reeks uiteenlopende kerkcombinaties door te rekenen, hoorden onthutst hoe gevraagd werd om een onafhankelijke commissie die de gang van zaken moet doorlichten. De algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters werden niet vertrouwd, wat die ook aanvoerden.

De avond was op momenten ronduit beschamend. Hier ligt een dankbare taak voor de wijkraden. Niet om de zaak te masseren, maar eens een hartig pastoraal woordje te spreken. In het verkeer leer je sommige karakters pas echt goed kennen. En in de kerk gebeurt dat wanneer kerksluiting dreigt.
Nee, het was niet fraai dat er in de Pelikaan luid geklapt werd toen vorige maand uit de kanselboodschap bleek dat die kerk open bleef. Maar wantrouwen voeden en koesteren is dat ook niet.