Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

woensdag 21 januari 2009

Stoomcursus: red je kerk

De Sint Willibrordkerk in Utrecht.

Stoomcursus voor mensen die geen afscheid willen nemen van het prachtige kerkgebouw, dat op de nominatie staat om gesloten te worden.

Je negeert het sluitingsbesluit en begint voor jezelf.
• En/of: je zorgt dat er genoeg financiën binnenkomen speciaal voor díe kerk.
• Als je adem lang genoeg is, maak je misschien nog mee dat het kerkverband de historische vergissing inziet en jouw kerk weer omarmt.

Denkbeeldig scenario? In het geheel niet. De rooms-katholieke aartsbisschop Wim Eijk wijdt zondag de Sint Willibrordkerk in Utrecht in. Opnieuw. Elke dag zal er een Latijnse mis in de kerk worden opgedragen. En dat is bijzonder, want als het aan het aartsbisdom had gelegen, was die kerk veertig jaar geleden gesloopt.

De sluiting van de fraaie neogotische kerk was niet naar de zin van pater Winand Kotte en veel gelovigen. Dus wat deden die? Ze negeerden het besluit en een particulier kocht het gebouw. Het optreden van Kotte bracht hem in conflict met kardinaal Bernardus Alfrink, maar dat deerde de gemeenschap rond de Willibrordkerk niet.
De kerk is inmiddels al weer jaren eigendom van een speciale stichting en werd geheel gerestaureerd. De kerk is ook de meest bezochte tijdens de jaarlijkse openstelling van kerken in de Domstad. De stichting kwam wel recent in grote financiële problemen, werd failliet verklaard, maar de rechter vernietigde dit een klein jaar geleden.

En nu is er dus verzoening met de moederkerk. De moraal van dit verhaal: een kerk kan inzien dat een besluit tot kerksluiting achteraf gezien niet wijs was. Maar voor het zover is, moeten de gelovigen wel een inspanning verrichten. Vinden ze dat hun kerk moet blijven? Dan moeten ze zelf zorgen dat er geld op het kleed komt.
Zorg dat je bijvoorbeeld een paar legaten krijgt, die louter en alleen bestemd zijn voor dat specifieke kerkgebouw. Denk bijvoorbeeld aan de in 2001 overleden architect Abe Bonnema, die €18 miljoen naliet voor een nieuw Fries Museum in Leeuwarden, mits dat op het Zaailand zou komen. Heb je zo’n legaat niet, dan ga je met z’n allen zo krom liggen en offeren, dat de berekeningen van de kerkrentmeesters viel te pessimistisch bleken.
Je moet er wel wat voor over hebben.