Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 5 januari 2009

Stapje terug

Het doet in onze samenleving bijna zeer aan de oren: een stapje terug doen. En dat is juist waar de landelijke Raad van Kerken voor pleit. Een stapje terug doen qua inkomen en besteding, schrijven voorzitter Henk van Hout en secretaris Klaas van der Kamp in de open brief ‘Andersom denken’.
Nu is het altijd oppassen geblazen met het zogenaamde profetische spreken van de kerken. Zo herinner ik me hoe op een zitting van de Wereldraad van Kerken in Hannover in de jaren tachtig wel werd opgeroepen om Shell te boycotten, maar dat een veroordeling van het regime in Roemenië er om de aanwezigheid van de orthodoxe kerk uit dat land niet in zat.

Maar tegen een oproep met verwijzing naar bijbelse principes in bijvoorbeeld deze kredietcrisis, is weinig bezwaar te maken. Sterker nog, kerken horen zo’n geluid te laten horen. En de grote meerderheid van de bevolking verwacht ook zo’n soort bijdrage, blijkt uit recent onderzoek.
De mannen van de Raad haken aan bij het gebod dat de Israëlieten via Mozes kregen om elk vijftigste jaar tot een jubeljaar uit te roepen. In dat heilige jaar worden alle schulden kwijtgescholden en krijgen mensen het land van hun voorvaderen terug. Een prachtig ideaal dat overigens waarschijnlijk nauwelijks door de Israëlieten is nageleefd.

Toch verwijzen Van Hout en Van der Kamp naar het idee van het jubeljaar: iedereen deelt gelijkwaardig in rijkdom en mogelijkheden. Zij verwijzen naar Bob Goudzwaard, de man van de ‘economie van het genoeg’. ,,We hebben het geld zó op een troon gezet, dat het geworden is tot een god, die ons beheerst.’’
En: ,,De crisis van nu vormt een geestelijke terreurmacht. Laten we ons proberen daaraan te ontworstelen. Het geld mag een dienende functie hebben.’’ Mooie woorden. Woorden ook die een beetje kerkganger niet naast zich neer mag leggen. Wat je er precies mee moet, is een tweede. Maar het is al heel wat als het voor een heilzaam gevoel van onbehagen zorgt.