Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

zaterdag 10 januari 2009

Alleen rok of jurk

De gewone Aldi-advertentie.

De aangepaste Aldi-advertentie.

De kleding in de kring van wat wel wordt aangeduid als de zwartekousenkerken, is weer even nieuws. Voor de microfoon van Omroep Gelderland beaamden meisjes bij de reformatorische Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn deze week dat panty’s bij deze temperatuur wel erg dun zijn. En dat leverde weer krantenkopij op.
De school in Apeldoorn zou volgens de berichtgeving strenger zijn dan de zusterschool Pieter Zandt in Kampen. Dat is niet waar. Het nieuws is hooguit dat de dresscode op reformatorische middelbare scholen al generaties leerlingen onveranderd bleef, terwijl de rest van de samenleving zich wel aanpaste. Ook in Kampen mogen meisjes nog altijd slechts in rok of jurk verschijnen die tenminste tot bovenkant knie moet reiken.

Wat de meisjes dragen tot het fietsenhok wordt al jaren overgelaten aan de wijsheid en creativiteit van de ouders, ook in Apeldoorn. Onder een lange rok gaat uitstekend een - verboden - legging. Een regenbroek op de fiets is geen probleem en niemand verbiedt meisjes om daaronder nog iets aan te trekken. Als het maar uit is voor de school wordt betreden. Dat zeiden de geïnterviewde meisjes in Apeldoorn ook.
Waarom dat eigenlijk niet zou mogen, een broek voor een meisje? Wie kleding van de andere sekse draagt is volgens de wet van Mozes ,,de HEERE, uw God, een gruwel’’. Ook jongens kunnen overigens niet alles maar aantrekken. De regels van Pieter Zandt verbieden de korte én de driekwart broek. Discussies zijn er over de broekrok, door sommige dominees huiverend het ‘huichelkleed’ genoemd.

De scholen hebben niet zo maar duidelijke regels; ze zijn niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Bevindelijk-gereformeerd - de ‘zware’ hoek van het protestantse erf - kent vele nuances grijs. Zo wordt over louter rokken voor meisjes genuanceerd gedacht. Maar de scholen gaan uit van degenen met de strengste morele opvattingen. Degenen die wat vrijer denken, passen zich maar aan.
Illustratief voor dit omzichtige handelen zijn de Aldi-advertenties in het Reformatorisch Dagblad, dat dezelfde gevarieerde achterban heeft. Die advertenties worden zó aangepast, dat niemand er zich aan kan storen. Zoek de verschillen in de twee versies van een recente advertentie. Halfnaakte dames kunnen natuurlijk sowieso niet, maar ook niet een vrouw die uitgestrekt op de fitnessmat ligt - in broek.