Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

vrijdag 2 januari 2009

Slecht nieuws

De World Servants uit Bolsward in actie
in India. Foto World Servants Bolsward

Voor kranten en andere media is alleen slecht nieuws nieuws, aldus een veelgehoorde opvatting die vaak op verwijtende toon wordt geuit. Dat is niet waar. Datgene wat afwijkt van het gewone, dat is nieuws. En ja, in veel gevallen is dat ook slecht nieuws.
Ik probeer wel eens uit te leggen dat een krant die louter dingen meldt die gewoon zijn, niet is te lezen. We krijgen nu al bij de wat luchtiger onderwerpen in de krant geregeld de kritiek dat zoiets geen nieuws is.

Op het gebied van geestelijk leven maken we een uitzondering op de regel ‘wat afwijkt is nieuws’. Dat gebeurt in onze rubriek ‘De Samenkomst’, waarin we een kerkdienst of een andere religieuze viering beschrijven. Omdat iedere kerkdienst als het goed is een bijzondere dienst is. En om duidelijk te maken dat er nog altijd meer mensen naar de kerk, dan naar het sportveld gaan. Voor veel mensen is dat nog steeds nieuws.
Ook dit jaar zal ik vaak mailtjes en telefoontjes krijgen van mensen die iets ‘bijzonders’ hebben. Zoals dat ook met kerst gebeurde. ‘Wij hebben een heel bijzondere kerstnachtdienst en wij willen graag dat u daar aandacht aan schenkt.’ Groot is dan ook de teleurstelling als we dat niet doen.

Nu is het bijzondere van veel activiteiten op mijn terrein, dat het gelukkig nog niet zo bijzonder is. Bijvoorbeeld acties voor mooie projecten in Nepal, Roemeniƫ of Kenia. Of alle sponsoractiviteiten van jongeren die in de zomer met World Servants een kerkje of schooltje ergens in de wereld gaan bouwen.
In de ogen van de betrokken is het uitzonderlijk, maar gelukkig is het dat niet. Omdat het natuurlijk wel bijzonder is dat jongeren het vuur uit hun sloffen lopen om een dure werkvakantie te bekostigen, of dat mensen weer afreizen naar den vreemde om goed te doen, pikken we er zo nu en dan een activiteit uit, maar dus per uitzondering.

Ik hoop dan ook dat in het nieuwe jaar mensen op het kerkelijk erf blijven bewijzen dat veel gebeurtenissen altijd bijzonder, maar niet uitzonderlijk zijn. Het is echt slecht nieuws als religieuze activiteiten zo uitzonderlijk worden, dat ze zo afwijken van het gewone dat het weer nieuws is. Als u begrijpt wat ik bedoel.