Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 19 januari 2009

So help me God

Barack Obama is een christen en dat wil hij weten ook. Hij vroeg vorige maand de evangelische predikant en leider Rick Warren (zie foto) om het openingsgebed te doen bij zijn inauguratie, morgen, als president van Amerika. Een taak die bij veel presidenten is verricht door de evenzeer evangelische Billy Graham, maar die is inmiddels te oud.
Warren, voorganger van een nog immer groeiende megakerk in Californië, geniet ook buiten de Verenigde Staten grote bekendheid door onder meer zijn boeken ‘Doelgericht leven’ en ‘Doelgerichte gemeente’, met daarin handzame concepten om respectievelijk een beter mens en een betere kerk te zijn, die ook in Nederland veel worden gebruikt.

Het kan voor Obama geen verrassing zijn geweest dat er protesten tegen de keuze voor de in veel opzichten conservatieve Warren zouden komen. De predikant is onder meer een verklaard voorstander van het homohuwelijk. Organisaties als Human Rights Campaign hingen in de gordijnen om te protesteren tegen het feit dat Obama een ,,promotor van de antihomo-agenda op de kansel zet’’. De anglicaanse bisschop Gene Robinson van New Hampshire, belijdend homoseksueel, zei de uitnodiging voor de beëdigingsplechtigheid van Warren als een klap in het gezicht te ervaren. Een week geleden werd bekend dat Obama, heel tactisch, ook Robinson gevraagd had om in een gebed om een zegen te vragen over zijn ambtsperiode. En wel bij het begin van de feestelijkheden gisteren in Washington. Obama is dan wel christen, maar ook een tacticus.

Amerika is een vreemd land. Er is geen westers land waar het christelijk geloof zo’n grote rol in het maatschappelijke leven speelt. De campagnes van de verschillende presidentskandidaten waren doorspekt met grotere en kleinere getuigenissen. Een kandidaat zou het zonder niet redden. Amerika is het land van grote, invloedrijke kerken, maar ook de natie met de meest obscure al dan niet christelijke groeperingen.
Aan de andere kant wordt in de Verenigde Staten heel krampachtig gedaan over bijvoorbeeld bidden in het openbaar onderwijs. Scholen kunnen grotendeels worden bevolkt door docenten en leerlingen die christelijk zijn, maar dat mag tijdens de lessen niet te merken zijn. Een groep atheïsten probeerde op de valreep nog te voorkomen dat Obama tijdens de inauguratie ‘so help me God’ zou zeggen. De rechter bepaalde dat deze uitspraak onder de vrijheid van meningsuiting valt.
Rare jongens, die Amerikanen.