Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

dinsdag 15 december 2009

Vrijdag visdag


‘Onze’ noordelijke bisschop, Gerard de Korte, kan goed met de media omgaan. Hij is makkelijk benaderbaar voor journalisten, is prettig in de omgang en weet de dingen goed te zeggen. Dat is, laat ik maar zeggen, niet vanzelfsprekend voor een bisschop. Hij heeft dan ook terecht binnen het bisschoppencollege de portefeuille kerk en samenleving.
Zondagavond deed hij in het tv-programma Kruispunt van RKK een uitspraak die hem tot op heden de meeste publiciteit heeft opgeleverd. De monseigneur had gesuggereerd om de katholieke traditie van de vrijdag als visdag weer in ere te herstellen.

De Korte zei dit naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen. (Het was zondag de dag waarop ruim negenhonderd kerken de klokken luidden voor een goed klimaatakkoord.) Wanneer de mensen in het Westen massaal een dag per week geen vlees zouden eten, zou dat een enorme reductie van de koolstofdioxide-uitstoot betekenen, gelooft hij.
Wat de bisschop wil, is dat mensen zich bewuster worden van de consequenties van hun consumptiepatroon. Dat geldt voor het eten van vlees, maar ook voor het maken van een vliegreis. ,,Een verandering van leefstijl is, zeker in onze westerse landen met overconsumptie en een enorm energieverbruik, onontkoombaar’’, aldus De Korte.

Het pleidooi van de bisschop is sympathiek. ‘Vrijdag visdag’ herinnert overigens aan een dag van volledige onthouding. Degenen die zwaar werk moesten verrichten kregen dispensatie: ze mochten wel vis eten. Twintig jaar geleden besloten de bisschoppen dat het vooral een dag van soberheid moest zijn. Die traditie is - helaas - in onbruik geraakt.
Over die visdag denk ik persoonlijk trouwens genuanceerd. Jaren geleden voerde een collega op de redactie de vrijdag weer als visdag in. Die traditie bestaat nog altijd. Vrij dicht bij mijn bureau zit elke week een clubje collega’s zo rond half elf ’s morgens allerlei soorten vis te eten. Het effect op mij is nog beter voor het milieu: ik verlies alle trek.