Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 24 december 2009

Schillebeeckx

Professor Edward Schillebeeckx is gisteren op 95-jarige leeftijd in Nijmegen overleden. Schillebeeckx was een van de grootste theologen van de afgelopen halve eeuw. Internationaal even vermaard als omstreden.
Schillebeeckx, geboren in Antwerpen, was dominicaan toen hij in 1957 een post als hoogleraar kreeg aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij tot zijn emeritaat in 1983 systematische en historische theologie doceerde.

Hij speelde als adviseur van de Nederlandse bisschoppen een belangrijke rol tijdens het roemruchte Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig. Voor zijn theologisch werk kreeg hij de Erasmusprijs. Ook ontving hij diverse eredoctoraten.
Zijn progressieve publicaties maakten Schillebeeckx in de loop der jaren echter ook tot een zeer omstreden theoloog bij de Nederlandse kerkleiding en het Vaticaan, dat in de loop der jaren maar liefst vier keer een onderzoek naar hem instelde. Een veroordeling kwam er nooit.

Vanmorgen kwam er een perscommuniqué namens bisschop Ad van Luyn als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Op dat stuk moeten ze bij de communicatieafdeling echt hebben zitten puzzelen.
,,Met erkentelijkheid’’ herinneren de bisschoppen zich de grote rol van Schillebeeckx tijdens het concilie. En hij wordt ,,een van de meest toonaangevende theologen’’ genoemd die Nederland in de recente geschiedenis heeft gekend.

Zijn studies baarden internationaal opzien, gaat de verklaring verder, waarbij ze ook ,,meermaals ter discussie’’ stonden. ,,Toekomstig onderzoek zal de definitieve betekenis van professor Schillebeeckx voor het Concilie en de wetenschappelijke theologiebeoefening nader moeten verhelderen’’, besluit het stuk neutraal.