Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

zaterdag 26 december 2009

Kerstnieuws


Tijdens de kerstdagen gaat het nieuws maar mondjesmaat door. Het is een soort stilzwijgende afspraak: mensen zitten minder op allerlei berichten te wachten en journalisten hebben ook graag vrij met kerst.
In hoeverre ook nieuwsveroorzakers zich dezer dagen in de loopgraven terugtrekken en gedeisd houden, is nooit helemaal duidelijk. Als dat al zo is, dan heeft die Nigeriaan die een explosie veroorzaakte op een vlucht naar Detroit, zich er niet aan gehouden.

Op het terrein van geestelijk leven was er op kerstavond dat akkefietje in de Sint Pieter: de vrouw die de paus tegen de grond werkte aan het begin van de nachtmis. De kerkvorst bleef ongedeerd, de bejaarde kardinaal Etchegaray brak zijn dijbeen.
De vrouw was verward, is inmiddels de verklaring. Wat wil dat zeggen? Geen bewuste aanslag? De vrouw die frère Roger in 2005 in Taizé tijdens een avondgebed neerstak, waarna hij overleed, was ook verward.

En er is meer katholiek nieuws: nog eens twee Ierse bisschoppen boden hun ontslag aan om het enorme schandaal rond kindermisbruik door geestelijken in het bisdom Dublin. En terecht. Dat is een van de schandelijkste kwestie in de recente kerkgeschiedenis.
In de Ierse kwestie zou het gaan om honderden misbruikte minderjarigen. De kerkleiding dekte alles systematisch toe. Vreemd overigens dat die beide bisschoppen het aftreden met Kerstmis bekendmaakten. Ze hadden het feest daarmee niet moeten belasten.