Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

dinsdag 8 december 2009

Kerstboom

Als je als gespecialiseerd journalist niet meer verrast kunt worden, moet je wat anders gaan doen. Ik kan nog verrast worden. In mijn vorige blog toonde ik me al verbaasd en nu is het weer raak. Met dank aan de Haagse Hogeschool.
Ik lees zojuist dat die school de kerstboom weert. Die boom zou, en nu komt het, al te zeer verbonden zijn met een christelijk feest. En dat wil de hogeschool al zichzelf respecterende algemene, internationale school niet. Het moet toch echt niet gekker worden.

In plaats van een kerstboom heeft de school nu slingers en lichtjes opgehangen. Uit verontwaardigde bijdragen van studenten op het Fokforum begrijp ik dat het niet meer is dan ,,knullig slingertje kerstverlichting’’.
De studenten tonen zich verontwaardigd en terecht. Want als een kerstboom niet mag, dan mogen lampjes ook niet. Die zijn ook te zeer verbonden met een christelijk feest. Ze zijn symbool voor Jezus die als het Licht de duistere wereld heeft verlicht.

Natuurlijk weet ik wel dat die lichtjes ouder waren dan het christelijke kerstfeest. Dat is immers over het heidense zonnewende feest gelegd. Met onder meer lichtjes werd al ver voor het christendom gevierd dat de dagen weer langer werden.
Maar dat geldt ook voor de kerstboom. Die heeft als eeuwig groene boom alles te maken met heidense riten en niets met een christelijk feest. Sterker nog, in ‘zware’ kring is men om die reden nog altijd fel tegen het naaldgroen met kerst.

Ik begrijp dat de schoolleiding de boom uit eigen beweging weert en dat er geen klachten van buitenlandse studenten zijn gekomen. Die hadden juist leuk wat lokale dennengeur kunnen opsnuiven. ’s Lands wijs, ’s lands eer. De hogeschool heeft er niets van begrepen.