Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

dinsdag 30 december 2008

Goedkoop


De campagne ‘Welkom thuis!’ van de Rooms-Katholieke Kerk is een fraai voorbeeld van hoe de kerk aan de weg moet timmeren. Althans, als ik het boek ‘De marketing van God’ van marketingdeskundige Charles Schwietert goed heb begrepen, waarover ik gisteren in de LC schreef.
Hoewel de slim bedachte titel anders doet vermoeden, gaat het boek louter over de marketing van de RK Kerk, steeds door Schwietert als het internationale bedrijf ‘Vatican Inc.’ aangeduid. De RK Kerk doet te weinig om haar ‘merk’ in de markt neer te zetten.

Veel mensen zullen alleen al bij de naam van de auteur iets roepen in de geest van: ‘Dat zal wel niet te vertrouwen zijn’ (voor de jongeren: even googelen op Schwietert), maar het is absoluut een interessant boek. Wat ik het alleraardigst vind, is wat Schwietert zegt over de prijs van de kerk en over de oecumene.
De kerk is te goedkoop, waarschuwt Schwietert. Letterlijk dan. Kopers van merktassen of parfum weten dat aan een uitzonderlijk merk een dito prijskaartje hangt. Het lidmaatschap van de tennisvereniging kost geld, de voetbalclub ook, maar de kerk laat je voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Marketingtechnisch gezien is dat fout.
En oecumene is de dood in de pot voor de exclusiviteit van het ‘product’ van de kerk. Als je om kerkpolitieke redenen roept dat alle kerken in de kern dezelfde boodschap uitdragen, doe je jezelf als kerk de das om! Veel beter is om duidelijk te maken dat alleen via jouw ‘vestigingen’ het heil echt te verkrijgen is.

Terug naar de campagne ‘Welkom thuis!’. Die heeft het goed gedaan. Reclamespotjes met de bisschoppen gingen vooraf aan de kerstnachtdienst, waarin bezoekers van parochiekerken een fraai magazine kregen met daarin de uitnodiging aan die honderdduizenden die zich 'katholiek van huis uit' noemen, om ook buiten de kerstdrukte om de kerk te bezoeken. De campagne haalde onder meer het Journaal.
Mijn moeder vertelde hoe ze op de radio hoorde hoe bezoekers van een kerstnachtdienst behalve het magazine ook de gedrukte liturgie bij de ingang kregen. Althans, kónden krijgen. Ze moesten er een paar dubbeltjes voor betalen. Hoe goed de financiële overwegingen van een parochie ook te begrijpen zijn, zo moet het dus niet. Dat is pas echt goedkoop.