Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 15 december 2008

Spannend

Publicatiebord bij de Koepelkerk.

Het was spannend, gistermorgen in de zeven wijkkerken van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Aan het einde van de dienst zou er een kanselboodschap komen van de algemene kerkenraad. Daarin werd bekendgemaakt welke drie of vier kerken er volgens de overkoepelende raad gesloten moeten worden.
De uitslag: de Open Hof, de Adelaarkerk en de Koepelkerk staan op de nominatie om gesloten te worden. In de eerste twee kerken hadden ze dit nieuws wel zo’n beetje zien aankomen. Het zijn de minst aantrekkelijke kerken van het stel. Maar in de Koepelkerk, een monument, werd met ontzetting en verbazing gereageerd.

Zelf zat ik gistermorgen in de Grote Kerk. Het leek mij niet ondenkbaar dat besloten zou worden om die voor een symbolisch bedrag over te dragen aan een stichting. Dat is immers al jaren terug ook gebeurd met de Bonifatius in Leeuwarden, de fraaie neogotische ‘kathedraal’ die door de rooms-katholieken nog altijd voor de eredienst wordt gebruikt.
Er moet me iets van het hart. Ik weet dat sommigen vinden dat ik te negatief doe, twee weken geleden op deze plaats, over het proces dat zich binnen de Leeuwarder Protestantse Gemeente voltrekt. Ik wil niet negatief zijn, maar tijdens die overigens goede kerkdienst in de Grote Kerk voelde ik een steeds groter wordende verontwaardiging.

Ik zat ruim op tijd in de kerk. Ik had namelijk gehoord dat de wijkkerkenraad zo’n drukte verwachtte, dat besloten was het avondmaal lopend te vieren (iedereen gaat dus voor brood en wijn naar voren). Nu weet ik niet wat de wijkkerkenraad al druk vindt, maar de kerk raakte uiteindelijk op z’n best - laat ik royaal doen - half vol.
En dat is wat me dwars zit. De wijk heeft meer dan genoeg leden om de Grote Kerk flink af te laden. Blijkbaar is echter én het avondmaal én zo’n aankondiging voor veel leden nog niet reden genoeg om ter kerke te gaan. Misschien moet niet de Koepelkerk, maar dit monumentale godshuis worden afgestoten. Niet aan een eigen stichting, maar echt van de hand worden gedaan.

Zie ook 'Hotelkerk' van maandag 1 december.