Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

dinsdag 16 december 2008

Lekenpreek


Ik moet nog iets bekendmaken, voor degenen die helaas geen abonnement op de LC hebben. En iets rechtzetten voor hen die wel 'mijn' krant lezen.
De zondag in Leeuwarden gehouden lekenpreekwedstrijd over de barmhartige Samaritaan, waarover ik zaterdag schreef, had twee jury’s: de deskundige jury uit lutherse geledingen en de kerkgangers, in wereldse termen de publieksjury. Hun beoordeling resulteerde in de Lutherprijs van €200.

Ruud Braun, lutheraan uit Drachten, was volgens de deskundige jury van de vier finalisten de winnaar. En wel door het onderdeel creativiteit. Zijn preek was een monoloog van de Samaritaan. Hij kweekte zo heel aannemelijk begrip voor de bevolkingsgroep waartoe de man behoorde.
Het kerkvolk koos echter Gerk Zandberg, lid van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Hij hield een stevige verkondiging over hen die in navolging van Jezus het goede doen.
Wat het aangekondigde ‘trendy jasje’ van de preken betrof, dat bleek gelukkig alleszins mee te vallen. Wat niet meeviel, was het geklungel in mijn krantenverslag, gisteren. Ik had met een grieperig hoofd de twee lutherse finalisten allebei als doopsgezind neergezet. Braun en Ali Postma zijn dus luthers. Excuses!

De Leeuwarder lekenpreekwedstrijd is een feit, leuk. Graag een regelmatig vervolg. Maar dan wens ik de organisatoren meer belangstelling toe (alleen de eerste rijen waren bezet) en een lagere gemiddelde leeftijd van de deelnemers. Zoals ik iemand zondag onparlementair hoorde zeggen: de finalisten waren allemaal ‘oudjes’. Niks mis mee, maar ook een paar bijdehante studenten achter het preekgestoelte was leuk geweest.