Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

zondag 21 december 2008

Jonkheer (2)

Predikant Cees van Eysinga voor het laatst op de kansel in Langweer.
Links de herenbank van de familie.

Van Eysinga en eega danken de Hervormde Gemeente Langweer.

Het ging er ontspannen aan toe in de dienst, vanmorgen in de dorpskerk van Langweer waarin predikant en jonkheer Cees van Eysinga voor het laatst preekte. Het was een persoonlijke, ontroerende preek waarin Van Eysinga de betekenis van Jezus Christus benadrukte.

Over de dienst morgen in de rubriek 'De Samenkomst' in de Leeuwarder Courant meer. Er kwam na afloop in de toespraak van de predikant van Langweer, René de Vries, nog een aardig feit boven tafel. De herenbank die het echtpaar Van Eysinga ieder zondag bezet - ,,met gevoel voor stijl komt u anderhalve minuut voor aanvang binnenschrijden'' - blijkt helemaal niet van de Van Eysinga's te zijn.

De jonkheer vertelde zelf in zijn dankwoord hoe het precies zit. De bank hoort officieel bezet te worden door de bewoners van Osinga State, het enorme huis naast de kerk. En Frans van Eysinga, die als grietman de bouw van de kerk in 1777 mogelijk maakte, was lang bewoner van de state. De herenbank voorin de kerk wordt sindsdien volgens gewoonterecht door diens nazaten gebruikt.

De gemeenteleden bleken het geen enkel probleem te vinden. Ook de kerkmensen in Langweer beminnen niet het voorgestoelte, zij zitten bij voorkeur ergens achteraan.