Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 22 december 2008

Digitaal offeren

Contant geld wordt steeds minder gebruikt, elektronisch betalen wordt ook voor kleine bedragen volop gestimuleerd. ,,De kerk kan niet achterblijven’’, vindt Rienk van Velzen van World Vision. De hulpverleningsorganisa-tie is bij jongeren vooral bekend door Zip Your Lip, de korte vastenacties voor het goede doel.
Van Velzen heeft een aardige bijdrage in het jongste nummer van het interculturele theologische tijdschrift Tussenruimte dat gewijd is aan het thema religie en rampen. Degenen die digitaal offeren in de kerk vreemd voor komt, wijst hij fijntjes op het fenomeen collectebonnen, waarvan de kwitantie aan de belasting kan worden opgegeven.

,,Technisch moet het geen probleem zijn de ‘offerblokken’ om te smeden tot pin- of chippunten.’’ Maar dat alleen is niet genoeg, zegt Van Velzen. ,,De chipautomaat die op het scherm aangeeft dat de digitale duit in het zakje voor een dag voedsel voor een gezin zal zorgen, verhoogt de betrokkenheid, verhoogt de offervaardigheid.’’
Van Velzen roept dit niet zo maar. Hij vindt het van belang dat de kerk ook op dit punt de brug slaat naar jongeren en andere moderne mensen. Het sms’je, een link naar een YouTube-filmpje, het is allemaal heel gewoon - buiten de kerk. Ook die kan volgens hem niet meer om de huidige communicatiemiddelen heen.

,,Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de kerkdienst zou gestimuleerd moeten worden.’’ Voor het offeren dan. Van Velzen ziet het al helemaal voor zich: jongeren die per telefoon doneren tijdens de dienst, waarop de diaken afkondigt hoeveel kinderen er dankzij de gaven levensreddende muskietennetten konden krijgen. Bijvoorbeeld.
Bij het collecteren, realiseert Van Velzen zich, gaat het om het geven met het hart. Dus trots bekend maken wat we met z’n allen voor moois hebben bereikt, is riskant. ,,Voorzichtigheid geboden dus.’’ Maar, zegt hij terecht, diezelfde voorzichtigheid geldt ook voor de gewone collecte, de bazaar, sponsorlopen en acceptgirokaarten.