Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

zaterdag 6 december 2008

Lamaleed


Het is als vloeken in de kerk: zeggen dat de Dalai Lama intolerant is en zelfs een soort boeddhistische inquisitie leidt. De winnaar van de Nobelprijs voor de vrede heeft deze week in het Europees Parlement in Brussel immers nog gepleit voor harmonie en vrede.
Die boodschap is eigenlijk geen nieuws, je verwacht niets anders van de man. Zoals het ook geen nieuws is als bijvoorbeeld wereldleiders Obama feliciteren. Het zou pas interessant zijn als een president of premier zei dat het de slechtst mogelijke keus was.

Het is wel nieuws als de Dalai Lama achter een heksenjacht tegen andere boeddhisten zou zitten. En dat nieuws is er. Het haalt zo nu en dan de kranten, maar het doet niets. Geen ingezonden brieven, geen boze telefoontjes. Niets. Alsof het niet lijkt door te dringen.
Diverse malen heb ik een collega van de Dalai Lama geïnterviewd. Lama Kundeling Rinpoche is regelmatig in de buurt. Ook hij leeft in ballingschap én in angst… voor de Dalai Lama. Hij is er van overtuigd dat hij op een dodenlijst van diens volgelingen staat.

Er is in boeddhistische kring sprake van een hoog opgelopen controverse over de godheid Dorje Shudgen. Waren zijn voorgangers ook vereerders, de huidige Dalai Lama zou op voorspraak van zijn orakel de verering in de ban hebben gedaan.
Dat deed hij in 1996. Sindsdien is er sprake van een heksenjacht op degenen die nog wel Dorje Shudgen navolgen, zegt Kundeling. Dat zijn dissidenten en in pamfletten wordt opgeroepen hen het zwijgen op te leggen. Met de zegen van de Dalai Lama.

,,Op de paus is wel eens kritiek, maar een kwaad woord over de Dalai Lama hoor je nooit’’, aldus Kundeling. Als goed boeddhist is hij niet gefrustreerd, maar vol begrip. De wereld heeft behoefte aan grote leiders. De paar die er zijn, wil niemand van het voetstuk zien vallen.