Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

woensdag 3 december 2008

GeluidsoverlastEen ambtenaar in Weert heeft zich vergaloppeerd. De man of vrouw weigerde de evangelische gemeente De Bron een vergunning voor het gebruik van een geluidsinstallatie tijdens een zomerse tentcampagne.
De gemeente, zo meldt het ANP, heeft toegegeven dat de ambtenaar ,,op persoonlijke, dus subjectieve gronden’’ tot het geluidsverbod had besloten. Omwonenden zouden hebben geklaagd, maar dat bleek uit de ambtenarenduim te zijn gezogen.

De Bron had een bezwaarschrift ingediend en heeft dus gelijk gekregen. Evangelist Rémy de Wild kent blijkbaar zijn bijbel. Niet alleen is er Jezus’ uitspraak dat je ook de andere wang moet toekeren, er zijn ook voorbeelden dat je niet over je hoeft te laten lopen.
Zo is er de geschiedenis van de apostel Paulus en zijn medewerker Silas, die in de stad Filippi zonder proces werden gegeseld en in de cel geworpen. Omdat ze Romeinse staatsburgers waren, had dat nooit mogen gebeuren.

Toen de stadsbestuurders hoorden dat het staatsburgers waren, zaten ze met de zaak in de maag. Ze lieten de twee zendelingen weten dat ze mochten vertrekken. Het liefst heimelijk. Zo doen we dat dus niet, zei Paulus. En hij eiste dat de bestuurders hen netjes zouden uitzwaaien.
Dit bijbelverhaal is overigens veel uitgebreider en fraaier. Voor wie het eens wil nalezen: het staat in Handelingen 16:11 e.v. (voor de zekerheid: dat betekent het gedeelte vanaf vers 11 van het zestiende hoofdstuk van dit bijbelboek).

Wie wil horen en zien wat de ambtenaar in Weert niet versterkt wilde hebben, kan goed terecht op deze website van Rémy en Naomi de Wild Missions. Daarop staat een reeks video’s van De Wild. En dan is er ook nog de site van De Bron.