Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

zaterdag 20 december 2008

Jonkheer

Cees van Eysinga thuis. Foto LC/Jan de Vries

Het zou zo uit een Britse tv-serie als ‘Midsumer murders’ kunnen komen, maar dan zonder de moorden natuurlijk. Morgen gaat in de dorpskerk van Langweer jonkheer Cees van Eysinga voor de laatste keer voor in een kerkdienst. De jonkheer is vorige maand 85 jaar geworden en hij vindt het mooi geweest.
Adel op de kansel. En niet zo maar een kansel. De kerk van Langweer, gebouwd in 1777, werd grotendeels gefinancierd door een voorvader van de jonkheer, die gecast zou kunnen zijn voor ‘Monarch of the glen’. In de kerk hangen de wapens van Frans van Eysinga, de bewuste voorvader, en diens echtgenote Clara Aebinga.

Van Eysinga is dus telg uit een eerbiedwaardig geslacht, maar zijn eega heeft een mogelijk nog indrukwekkender stamboom. Maria van Eysinga haar meisjesnaam is barones van Harinxma thoe Slooten. Ze wonen in Sint Nicolaasga op stand, maar beheren tot hun opluchting niet langer het indrukwekkende Eysinge State.
In de donkere oorlogsjaren besloot Cees dat hij predikant wilde worden. Een dominee van adel - Jane Austen was er dol op. Het paar - hij uit Leiden, zij uit Amsterdam - koos bescheiden hervormde gemeenten om die te dienen en wel in het geliefde voorouderlijke Friesland: Aalzum-Wetzens, Oppenhuizen-Uitwellingerga, Wolsum-Westhem.

Daarnaast bekleedde hij vele bestuursfuncties en mag hij zich ook kamerheer honorair der koningin noemen - hij was bijna een kwart eeuw kamerheer, eerst bij koningin Juliana en later ook bij Beatrix. Maar, zeggen degenen die het paar kennen, het zijn intussen zeer ‘gewone’, hartelijke mensen gebleven.
Nu preekt de adellijke predikant dus voor het laatst. Ik heb begrepen dat voor deze gelegenheid familie uit binnen- en buitenland weer naar de kerk der vaderen komt waar de familie nog altijd een eigen herenbank heeft. Geweldig dat zoiets vandaag nog bestaat. Dit is pas een waardige afsluiting van het donderdag afgeronde Jaar van het Religieus Erfgoed.

Morgen, dorpskerk van Langweer, aanvang 10 uur.