Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 11 januari 2010

Niet islam


Wat is nu echt Nederlands? Wat is een echte oprjochte Fries? Wat is een echte fan van Elvis? Wat is de echte islam? Wat is het echte christendom? Wat is normaal en wat is de uitzondering op de regel? En wie bepaalt dat?
Voor het Journaal stond Amerikacorrespondent Eelco Bosch van Rosenthal voor de rechtbank in Detroit verslag te doen van de voorgeleiding van Umar Farouk Abdulmutallab, de Nigeriaan die een vliegtuig zou hebben willen opblazen.

Bosch van Rosenthal had al met verontwaardigde moslims gesproken in de wijk waarop het vliegtuig, als Umar in zijn opzet was geslaagd, zou zijn neergestort. En achter hem bij de rechtbank zagen we ook moslims demonstreren.
‘Not in the name of Islam’, viel duidelijk te lezen op een spandoek. Oftewel: dergelijk geweld heeft niets met de islam te maken. De demonstratie is begrijpelijk: elke keer blijkt dat vreedzame moslims in het Westen de gevoelstemperatuur voelen dalen na religieus geweld.

Hoe begrijpelijk ook, zo’n spandoek is te gemakkelijk. Is de uitleg van ‘jihad’ als de gewapende strijd tegen ongelovigen geen islam? Wie bepaalt dat? Natuurlijk is het wel islam. Omdat er hele volksstammen in allerlei moslimlanden zijn die dat wel vinden.
Die redenering kom je ook bij andere religies tegen. ‘Fundamentalistisch’ christendom, dat bijvoorbeeld fel tegen abortus is, is geen christendom. O nee, er zijn alleen al in de Verenigde Staten miljoenen die daar toch wel even anders over denken.

Zou het niet zo kunnen zijn dat degenen die niets moeten hebben van de hardliners in hun religie, degenen zijn die het niet begrepen hebben? De mannen die achter Eelco demonstreerden zijn ongetwijfeld sympathiek, maar wellicht het religieuze spoor bijster.
Stel dat het antwoord op de vraag wat de juiste islam is bepaald wordt door de helft van de gelovigen plus één - redelijk toch? En stel, de hele moslimwereld zou die vraag beantwoorden. Ik ben er niet gerust op of de spandoekdragers in Detroit gelijk zullen krijgen.