Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 14 januari 2010

Kerkbalans


Als je aalmoezen geeft, zegt Jezus in de Bergrede, dan moet je dat niet rondbazuinen. Dat is meer iets voor de huichelaars. Als je geeft voor anderen, dan moet je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.
Die instructie zit bij veel kerkmensen diep. Ik ken er die om die reden tegen collectebonnen zijn. Die bonnen kun je via het kerkelijk bureau kopen en vervolgens in de collectezak doen. Het voordeel: je krijgt een kwitantie die je bij de Belastingdienst als gift kunt opvoeren.

Het goede dat in stilte wordt gedaan, wordt niet opgemerkt. Maar dat kan zich ook tegen je keren. Veel mensen, ook binnen de kerken, hebben geen idee wat die kerken doen. ‘Ach, wat stellen die kerken nog voor?’
Dat is de achtergrond waarom kerken tegenwoordig onderzoeken laten verrichten als ‘De kerk telt’, waarvan de resultaten gisteren in Utrecht bij de lancering van Kerkbalans, de jaarlijkse financiële actie van vijf kerkgenootschappen, zijn gepresenteerd.

De voornaamste conclusie: alleen al de leden van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk leveren met sociale en culturele activiteiten een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving die goed is voor minimaal €400 miljoen.
Kerken zullen zelfbewuster naar buiten moeten treden, werd bij de presentatie gezegd. De katholieke bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden, zei het nog eens zo: ,,Het kwade schreeuwt en het goede fluistert.’’ Dat laatste moeten de kerken dus versterken.