Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

dinsdag 10 november 2009

Miljarden


Minister André Rouvoet van jeugd en gezin had een aardig rekensommetje, zaterdag in Utrecht tijdens zijn spreekbeurt op de Landelijke Diaconale Dag van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerken besparen, zo zei hij, de Nederlandse samenleving miljarden.
Rouvoet baseerde zijn uitspraak op de resultaten van de zogenaamde Maatschappelijk Rendement Monitor van de kerken in Rotterdam, vorig jaar. Samen bespaarden die de gemeente ruim €130 miljoen per jaar, zo was berekend.

Wanneer je dat gegeven als uitgangspunt neemt, dan heeft de minister niet overdreven. Je kunt met natte vingerwerk gerust stellen dat de kerken landelijk de samenleving ieder jaar met hun inspanning miljarden besparen.
Waar moet je dan aan denken? Aan dingen die veel kerkmensen heel gewoon vinden, maar die als betaalde diensten onbetaalbaar zouden zijn: bezoekwerk, begeleiding, pastoraat, opvang en activiteiten. Heel gewoon dus.

Rouvoet riep de aanwezige diakenen op contacten te leggen met de lokale overheden om nadrukkelijk te vragen welke rol ze kunnen vervullen. Hij had misschien beter kunnen zeggen: breng bij overheidsbestuurders nog eens onder de aandacht wat u al doet.
Veel kerkenwerk gebeurt als zoveel vrijwilligerswerk in stilte. Vanuit een mooi christelijk principe: laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Het gevolg is dat de overheid nogal eens blind is voor wat de kerken doen.

De overheid heeft de afgelopen jaar veel subsidies aan maatschappelijk werk van de kerken afgebouwd. Dat deze subsidies in feite een kleine investering vormden om voor miljarden aan inzet terug te krijgen, wilden overheidsbestuurders niet inzien.