Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

woensdag 4 november 2009

Ienemienemutte


Dit zijn ze dan: de zeven kerken van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, waarvan er vier binnen afzienbare tijd in de verkoop gaan om de gemeente financieel gezond te houden. Boven v.l.n.r. de Pelikaan, de Open Hof en de Fenix. Volgende rij: de Koepelkerk, de Adelaar en de Schakel. Daaronder groot afgebeeld de Grote of Jacobijnerkerk.
De Grote Kerk staat niet voor niets zo apart. Deze voor Friesland zeldzame middeleeuwse kloosterkerk moet buiten beschouwing worden gelaten, want die zal niet worden afgestoten. De financiële last daarvan is door diverse legaten relatief klein. Het gaat dus om zes kerken, waarvan er maar twee open kunnen blijven.

De algemene kerkenraad, die begin dit jaar al een sluitingsplan had en vervolgens in een impasse belandde, staat voor een zeer moeilijke opgave - ik kom er in ieder geval niet uit. Veel mensen, die gemiddeld behoorlijk op leeftijd zijn, zullen de auto pakken om ter kerke te gaan. Maar bij de meeste kerkgebouwen is nauwelijks parkeergelegenheid.
De twee die dat wel hebben (Adelaar en Schakel) zijn veel te klein. Het sluiten van de Schakel doet extra pijn, omdat die als eerste echte Samen op Weg-kerk pas in 1992 werd geopend - ik weet het nog goed. Maar de Koepel en Pelikaan zijn weer fraaie monumenten. De Fenix is echter multifunctioneel. En de Open Hof? Ja, die zal gewoon sneuvelen.

Twee suggesties om een tweede impasse te voorkomen.
Suggestie een: laat de verkoopbaarheid de doorslag geven. De interesse van andere kerkgenootschappen - die er wel degelijk was - woog de vorige ronde niet mee, zo werd toen benadrukt. Laat dat wel meewegen, dan weet je zeker dat een kerk, juist omdat die zo mooi en dierbaar is, in goede handen komt.
Suggestie twee: volg het voorbeeld van gereformeerd Drachten, midden jaren negentig. In wijk Noord moest een van de drie kerken dicht. Uiteindelijk werd besloten de pijn gelijk te verdelen: alle kerkgebouwen werden verkocht en er kwam één nieuwe kerk. Zonder belast verleden en van alle (parkeer)gemakken voorzien. Dus, verkoop diverse kerken - desnoods aan goedbetalende projectontwikkelaars - en bouw een of twee nieuwe.