Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

woensdag 11 februari 2009

'PKN'

Vanaf het moment dat de naam ‘Protestantse Kerk in Nederland’ werd aanvaard voor de fusiekerk van hervormden, gereformeerden en lutheranen, heeft het synodebestuur getracht het gebruik van de afkorting ‘PKN’ te keren. Zonder succes.
Voor wie het niet meer weet: in de jaren negentig werd de naam ‘Verenigde Protestantse Kerk in Nederland’ geïntroduceerd, maar nu zes jaar geleden koos de zogenaamde triosynode ‘Protestantse Kerk in Nederland’ als naam voor de kerk die in mei 2004 formeel ontstond.
Secretaris dominee Bas Plaisier liet in 2002 direct weten dat de afkorting ‘PKN’ niet gebruikt moest worden. Hij vond het te kil, te bedrijfsmatig. En het woord protestants te mooi. Hij herinnerde aan de betekenis van het Latijnse ‘protestari’: getuigen.

Toen leek het pleidooi nog haalbare kaart. Iedereen had het immers over de ‘Nederlandse Hervormde Kerk’ of ‘Hervormde Kerk’ in plaats van ‘NHK’ en over ‘Gereformeerde Kerken’ - voluit hoort daar nog ‘in Nederland’ achter - in plaats van ‘GKN’.
Maar het gebruik van ‘PKN’ sloop er al snel in, zelfs op de synode, hoewel afgevaardigden die dat deden wel regelmatig gecorrigeerd werden. Dat heeft het synodebestuur lang volgehouden, maar het verzet is allengs opgegeven.
Hoewel, ik meende op een recente PKN-synode in Lunteren de huidige PKN-secretaris dominee Arjan Plaisier zichzelf tegen de voorzitter excuseren voor het gebruik van de vermaledijde afkorting.

De afkorting ‘PKN’ voor de ene landelijke kerk is inmiddels zo gewoon, dat lokale kerken die ook gebruiken om zichzelf aan te duiden. Ik kwam het bijvoorbeeld tegen op de overigens uitstekende website van de Protestantse Gemeente te Buitenpost.
Op de site stelt de kerk zich voor als de ‘PKN i.w. te Buitenpost’. Dat ‘i.w.’ betekent ‘in wording’, wat de formele aanduiding is voor het feit dat na de lokale federatie van hervormden en gereformeerden de fusie op handen is.
Maar lokale PKN-gemeenten heten officieel toch echt ‘Protestantse Gemeente te…’ Dat ‘te’ wordt ook vaak fout gedaan, in correspondentie of op websites staat vaak ‘in’.
Er is maar één kerk, die is landelijk en die wordt gevormd door de lokale gemeenten.

In Buitenpost zijn ze niet de enigen die zich vergissen in de naam. Zo zat de Protestantse Gemeente in Koudum met briefpapier waarop 'Protestantse Kerk in Koudum' stond. Maar goed, het is inmiddels toch tijd dat de kerk de eigen naam goed leert schrijven.