Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

woensdag 18 februari 2009

Grün in Leeuwarden


De Titus Brandsmaparochie in Leeuwarden heeft dit jaar groot feest. De vorig jaar vertrokken pater Peter Bosma bedacht enige jaren geleden dat de Friese hoofdstedelijke katholieken in 2009 een reeks jubilea hebben te vieren en dat wordt groots herdacht.
‘Terug naar de bron’ is het thema van de festiviteiten, met als voornaamste traktatie voor parochianen en anderen: de Duitse benedictijn Anselm Grün, auteur van spirituele bestsellers, op 29 mei als spreker.

Die Bonifatiuskerk werd 125 jaar geleden ingewijd (op de foto: het beeld voor de kerk). Maar er is meer. De parochie, met zesduizend zielen de grootste van het noordelijk bisdom, herdenkt ook dat in 1559 het bisdom Leeuwarden werd gesticht.
Dat feit is onder het stof van de geschiedenis verdwenen, net als de door Alva afgedwongen grootse ontvangst van de Friese bisschop Cuneris Petri in 1570. Tien jaar later al werd alles wat paaps was door het Oranjegezinde Friesland weggevaagd.

De katholieken verdwenen niet uit het Friese land, maar gingen ondergronds. En dat wordt ook herdacht. Precies vier eeuwen geleden vestigden zich een pater en priester in Leeuwarden en daarmee ontstond weer georganiseerd katholiek leven.
Het zou tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 duren voor de katholieken weer een officiële status kregen. Die lange periode staat centraal in een expositie, vanaf eind april te zien in het Historisch Centrum Leeuwarden.

Een gouden vondst is ook een spirituele stadswandeling die in juni wordt gepresenteerd. Voor wie het wil zien, is er immers nog veel terug te vinden van het rijke roomsche leven. Zo was de Grote Kerk in Leeuwarden deel van een dominicanerklooster. En bij de scheve Oldehove stond de kathedrale kerk van Petri, gewijd aan Vitus, nog altijd patroonheilige van de stad.
Er staat nog veel meer op het programma als een congres, een concert en de presentatie van een jubileumboek. De liefhebbers buiten de provincie moeten de website van de Titus Brandsmaparochie maar goed in de gaten houden.

Dinsdag 24 februari is de eerste activiteit: Paul Nouwen, oud-directeur van de ANWB, spreekt over zijn broer Henri, die vele prachtige spirituele boeken schreef. In de Bonifatiuskerk, aanvang 19.30 uur.