Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

maandag 8 februari 2010

Verwaarloosbaar

Via het Duitse persbureau KNA zijn wat uitspraken verspreid van de gerechtspsychiater Hans-Ludwig Kröber naar aanleiding van het seksueel misbruik door katholieke geestelijken. In het kader van de nuancering geef ik die graag door.
De clou van het bericht: de door het blad ‘Der Spiegel’ naar buiten gebrachte cijfers over misbruik door priesters liggen ver onder het gemiddelde. Volgens het blad zijn de afgelopen jaren klachten tegen een kleine honderd geestelijken binnengekomen.

Katholieke priesters doen het veel beter dan ‘gewone’, niet-celibatair levende mannen. Die hebben volgens hem een 36 keer hogere kans om misbruikpleger te worden dan een geestelijke in de Rooms-Katholieke Kerk.
Hun geesteshouding beschermt priesters juist dader te worden, aldus Kröber. Hij is niet de eerste de beste. Hij is hoogleraar forensische psychiatrie in Berlijn en een van de mensen achter een gezaghebbende standaardwerk over zijn vakgebied.

Volgens Kröber zijn er in Duitsland sinds 1995 rond 210.000 gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen bij de politie gemeld. In vergelijking daarmee is het aantal verdachte geestelijken ,,verwaarloosbaar’’.
Een echt gelukkig gekozen woord is dat niet - de slachtoffers zullen er in ieder geval genuanceerder over denken. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat wat echt werd gezegd, verloren is gegaan in de vertaling.