Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

dinsdag 9 februari 2010

Reformatieherdenking


De rooms-katholieken stappen ook in de organisatie van Refo500, de grote herdenking in Nederland van de Reformatie tot het jaar 2017. De katholieke Vereniging voor oecumene Athanasius en Willibrord heeft dat laten weten.
Op 31 oktober 2017 is het precies vijf eeuwen geleden dat de Duitse monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de kerk van Rome spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg waar hij doceerde.

In het verleden zijn in katholieke kring nare dingen over de Reformatie geschreven. Overigens was er al snel meer sympathie voor Luther dan iemand als Johannes Calvijn die nog recent in een katholiek boek als een intolerante geloofsvervolger werd neergezet.
Maar nu heeft zelfs de Duitse paus Benedictus warme belangstelling voor Luther. Wat had die man tot stand kunnen brengen in de katholieke kerk, zo is een bekende verzuchting, wanneer hij zich niet buiten de kerk had geplaatst.

Algemeen wordt in katholieke kring erkend dat Luther volkomen terecht tegen een aantal misstanden in de kerk ageerde. Zoals de aflaathandel, waarmee gelovigen een stukje zaligheid konden kopen en Rome weer geld in kas had (zie illustratie).
Die misstanden zijn intussen allang voorbij, zeggen katholieken. Vandaar dat de oud-secretaris van de bisschoppenconferentie, Eduard Kimman, enige jaren geleden over de protestanten sprak als een ,,actiegroep die vergeten is zichzelf op te heffen’’.

Oftewel: de katholieke kerk is allang hervormd, als u begrijpt wat ik bedoel. En ook deze paus vindt, ondanks zijn sympathie voor Luther, dat protestanten uiteindelijk geen echte kerken zijn. Er is nog steeds maar één kerk, en dat is de roomse.
Die katholieke deelname aan Refo500 kan nog leuk worden.