Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

woensdag 10 februari 2010

Broeder K.

Hij keek niet vrolijk. En het had niet alleen te maken met de sneeuw die al weer viel. De kennis die ik op straat trof, laat ik hem Broeder K. noemen, had gisteravond een spoedoverleg gehad met de andere kerkrentmeesters. En hij had er slecht van geslapen. Op ‘verzoek’ van zijn liefhebbende echtgenote ging hij nu een blokje om.
Voor wie het niet weet: kerkrentmeesters zijn degenen die zich in de Protestantse Kerk in Nederland lokaal bezighouden met het beheer van geld en goed. En in nogal wat plaatsen wordt hun taak steeds zwaarder. De inkomsten in veel plaatselijke gemeenten lopen terug en dat maakt geregeld pijnlijke beslissingen onvermijdelijk.

In de gemeente van Broeder K. is het al geruime tijd onrustig om de even pijnlijke als noodzakelijke ingrepen. Twee van de vier kerkgebouwen moeten worden afgestoten en vorig jaar is besloten welke kerken dat zullen zijn. Dat leverde nogal wat tegenstand op en daarom werd door de kerkrentmeesters met enige zorg Kerkbalans afgewacht.
Voor wie het niet weet: Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie van een aantal kerken in januari. Leden wordt gevraagd welk bedrag ze voor de kerk willen toezeggen voor het komende jaar. Geregeld grijpen mensen dat moment aan om hun onvrede over de gang van zaken te uiten door nauwelijks of niets toe te zeggen.

De teleurgestelde broeders en zusters in de gemeente van Broeder K. bleken geen uitzondering te vormen, zo blijkt nu al uit de voorlopige resultaten. Gisteravond moesten de kerkrentmeesters vaststellen dat leden redelijk massaal hun bijdrage hadden bevroren. Broeder K. mopperde: ,,Ik snap niet dat mensen dat doen. Ze bereiken precies het tegenovergestelde.’’
Als kerkleden beduidend meer zouden geven, zou het afstoten van twee kerken mogelijk niet nodig zijn. Maar, zei Broeder K., nu dreigt het netto resultaat te worden dat het beter is gelijk drie kerkgebouwen in de verkoop te doen. Alleen dan is de gemeente voor de komende jaren financieel gezond te houden. Hij stampte flink op de grond. En niet alleen om zijn schoenen van sneeuw te ontdoen.