Redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant

.

donderdag 10 september 2009

Vrijwilligerswerk


Kerken moeten hun vrijwilligers koesteren. Maar niet al het vrijwilligerswerk is even sterk. Of even legaal. Ook al wordt iets wat niet door de beugel kan te goeder trouw gedaan onder leiding van bijvoorbeeld kerkrentmeesters, het blijft illegaal.
Dat was de boodschap die de economisch politierechter in Leeuwarden eerder deze week had voor de Hervormde Gemeente van Koudum in een uitspraak die echter ook tot lering kan dienen van alle andere kerkelijke gemeenten.

Het leek allemaal zo mooi. Vorig jaar konden dankzij zo’n zestig vrijwilligers vijf oude diaconiehuisjes lekker goedkoop worden gesloopt. De vrijwilligers waren enthousiast. Te enthousiast bleek later. Ze hadden niet de kleine lettertjes in de sloopvergunning gelezen.
Voor het verwijderen van asbest, zo dienen wij allen te weten, moet een professioneel bedrijf worden ingeschakeld. Maar een paar van de vrijwilligers met ongetwijfeld groot geloofsvertrouwen verwijderden uit broederlijke liefde grote hoeveelheden asbest voor de rest van de sloopploeg kwam.

De politierechter wees er nog eens op hoe kankerverwekkend asbest kan zijn. En dat nu nauwelijks valt na te gaan waar het puin van de diaconiehuisjes is terechtgekomen. Zo zou het heel goed als verharding op boerenerven gebruikt kunnen zijn.
Volstaat binnen de kerk vaak een schuldbelijdenis, de rechter nam daar geen genoegen mee. Hij legde de kerk een boete op van maar liefst €3500. Dat vond hij een alleszins redelijk bedrag, omdat de vele vrijwilligers de kerkelijke gemeente een veel groter bedrag aan sloopkosten had bespaard.